Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

En forfatter skriver bøker og annet skriftlig materiale. Ofte blir forfattertittelen forbundet med dem som skriver skjønnlitteratur, men forfatteryrket omfatter langt mer enn dette.

I mange sammenhenger er det vanlig å dele forfattere i grupper etter hvilken sjanger de skriver i, eksempelvis skjønnlitteratur, fagbøker/sakprosa, barnebøker, skuespill og så videre. Avhengig av hvilken sjanger du skriver i, kan du ha en mer spesifikk yrkestittel enn forfatter. Eksempelvis lyriker, tekstforfatter, dramatiker eller manusforfatter.

Skjønnlitterære forfattere skriver tekster som er fiksjon, som romaner, noveller, dikt og lignende. Mens fagbokforfattere (sakprosaforfattere) skriver og redigerer bøker om emner innen et bestemt fag, ofte til bruk som lærebøker. Forfattere av sakprosabøker er ofte ansatt som fagfolk eller eksperter, og skriver for å formidle kunnskapene sine til et større publikum. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en forfatter:

  • undersøke et tema og samle inn materiale
  • skrive teksten
  • bearbeide teksten, ofte i samarbeid med en forlagsredaktør

Arbeidsmetodene og skriveprosessen kan være svært ulik fra forfatter til forfatter. Noen skriver systematisk noen timer hver dag, mens andre skriver svært mye over kortere perioder. Det varierer også veldig hvor lang tid en forfatter bruker på å skrive en bok. Generelt sett er forfatteryrket svært tidkrevende.

En del forfattere er tilknyttet et forlag og har avtaler om produksjon i samarbeid med disse, mens andre forfattere skriver på egenhånd og må forsøke å få sine verk antatt. Når et manuskript er ferdig sender du dette til ett eller flere forlag. Forlagene vurderer om de ønsker å bruke manuskriptet. Dersom forlaget velger å anta manuskriptet vil forlaget og forfatteren inngå en avtale, og deretter jobbe videre med prosjektet i samarbeid.

En del forfattere med gode språk- og kulturkunnskaper arbeider også som oversettere.

Tittelen forfatter er ikke en beskyttet yrkestittel, og enhver som skriver kan derfor kalle seg forfatter.

Hvor jobber forfattere?

Nesten alle forfattere jobber frilans, og er altså ikke ansatt hos en arbeidsgiver. De er derfor vanligvis selvstendig næringsdrivende. For dem som allerede har etablert seg som forfattere, er det imidlertid vanlig å samarbeide med et forlag.

Personlige egenskaper

Det finnes ingen generell mal for hvilke egenskaper forfattere bør ha. Generelt vil det være nyttig med evne til kreativ tenkning. Du må ha et budskap og et ønske om å formidle dette. Det er også svært viktig at du har evne til å uttrykke deg, og få fram budskapet ditt. For de fleste forfattere er det nødvendig å kunne arbeide systematisk og målrettet, i og med at skriveprosessen kan være både vanskelig og tidkrevende. Forfatteryrket krever stor grad av selvdisiplin og evne til å produsere.

Utdanning

Spesifikk forfatterutdanning er ikke en forutsetning for å arbeide som forfatter. Det tilbys imidlertid en del relevante studier ved flere av landets høgskoler og universiteter.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • LACE ACTIVE UP MAILLOT Badedrakt HALTER Seafolly

    Opptakskrav
    Opptakskravet til forfatterstudiene varierer fra studie til studie. Noen steder kreves kun generell studiekompetanse, mens andre krever tekstprøver i tillegg. Opptak til fagbokforfatterstudier krever også minst to års høyere utdanning innenfor et relevant tema.

Hva jobber forfatterstudiumutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Vanlige yrker 0 15 30 45 60 Forlagsmedarbeider og tekstforfatter Selvstendig næringsdrivende Journalist / informasjonsmedarbeider Markedsførings- og reklamekonsulenter Markedsanalytiker, forretningsutvikler Personer
Label Antall personer
Forlagsmedarbeider og tekstforfatter 46
Selvstendig næringsdrivende 40
Journalist / informasjonsmedarbeider 29
Markedsførings- og reklamekonsulenter 25
Markedsanalytiker, forretningsutvikler 6

Lønn

Yrke Sektor ENWOOLF ENWOOLF Skjorte Envii Envii Skjorte Envii Skjorte Envii ENWOOLF ENWOOLF qt1wO7A Lønn
Vis for
år, måned, time
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Privat
5 722 personer
3 442 personer
2 280 personer
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
Forfattere
Heltid
Alle sektorer
1 007 personer
584 personer
423 personer
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
Forfattere
Heltid
Privat
1 000 personer
LACE UP MAILLOT HALTER ACTIVE Seafolly Badedrakt 583 personer
417 personer
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr

Bedrifter

Forfatter

510 årsverk
344 bedrifter

Andre yrker