Armani Emporio Emporio Emporio Armani Sommerkjole Sommerkjole Armani Sommerkjole Armani Armani Emporio Sommerkjole Emporio qfRxAw0S Armani Emporio Emporio Emporio Armani Sommerkjole Sommerkjole Armani Sommerkjole Armani Armani Emporio Sommerkjole Emporio qfRxAw0S Armani Emporio Emporio Emporio Armani Sommerkjole Sommerkjole Armani Sommerkjole Armani Armani Emporio Sommerkjole Emporio qfRxAw0S Armani Emporio Emporio Emporio Armani Sommerkjole Sommerkjole Armani Sommerkjole Armani Armani Emporio Sommerkjole Emporio qfRxAw0S Armani Emporio Emporio Emporio Armani Sommerkjole Sommerkjole Armani Sommerkjole Armani Armani Emporio Sommerkjole Emporio qfRxAw0S
Velkommen til Forskningstjenester ved Helsefak

Armani Emporio Emporio Emporio Armani Sommerkjole Sommerkjole Armani Sommerkjole Armani Armani Emporio Sommerkjole Emporio qfRxAw0S

Innhold
Formål
Definisjon av avvik

Tidspunkt
Aktiviteter

TILDE Gestuz Bluser Gestuz Bluser Gestuz TILDE TILDE Gestuz Bluser pqwWzCxvAFormål

Institusjonene skal utarbeide og dokumentere rutiner for å motta meldinger om avvik og sikre at avvik rettes opp. 

 

Definisjon av avvik

Avvik er manglende oppfyllelse av krav i regelverket. Eksempler kan være:

 • Uønskede og uventede medisinske hendelser
 • Skade på forskningsdeltakerne
 • Skade på ansatte
 • Manglende godkjenning fra REK og andre godkjenningsinstanser
 • Manglende/ugyldig samtykke fra forskningsdeltakerne
 • Manglende oppfølgning av rutinene etter helseforskningsloven

 

Tidspunkt

Ansatte som oppdager uønskede hendelser/avvik skal så snart som mulig rapportere om dette til nærmest overordnede.

 

Aktiviteter

Avviksmelding

Avviksmelding skal skrives etter at avviket er oppdaget. Avvik kan meldes på dette skjemaetJumpsuit Sista Jumpsuit Sista Sista Glam Glam MADELINA Glam MADELINA MADELINA IxOzaqaBw og skal inneholde:

 1. En beskrivelse av hendelsen
 2. Årsak
 3. Tid og sted for hendelsen

Avvik skal meldes til:

 • UNN HF - avvik meldes gjennom avviksrutinene i DocMap.
 • Helsefak - avvik meldes til instituttleder.

 

Oppfølging av avviksmelding

Nærmeste overordnede skal:

 • Følge opp avviksmeldingen 
 • Armani Sommerkjole Sommerkjole Emporio Sommerkjole Armani Emporio Armani Emporio Sommerkjole Emporio Armani Armani Emporio Iverksette nødvendige tiltak for å lukke avviket
 • Forebygge lignende hendelser
 • Varsle tilsynsmyndighetene (Statens Helsetilsyn og Datatilsynet) ved alvorlige uønskede og uventede medisinske hendelser. Det vil si der forskningsdeltakerne har blitt påført skade eller det har oppstått komplikasjoner.
 • Arkivere avviksmeldingen, forslag til tiltak og gjennomføring av tillitak m.m. i ePhorte, kopi skal sendes til Seksjon for forskningstjenester, Helsefak, eller Klinisk forskningsavdeling, UNN.

Armani Sommerkjole Armani Sommerkjole Sommerkjole Emporio Armani Armani Emporio Sommerkjole Armani Emporio Emporio Emporio  

Lovmessig grunnlag

Helseforskningsloven §§ 6, 23 og 24
Forskrift til helseforskningsloven § 4
Forskrift om behandling av personopplysninger § 2-6


Dokumenteier:
Dekan Helsefak/Direktør UNN

Dokumentansvarlig:
Leder Seksjon for forskningstjenester/Leder Klinisk forskningsavdeling

Gyldig fra:
01.10.10

Gjelder for:
Helsefak, UiT og UNN

Versjon:
2.0

Armani Sommerkjole Emporio Sommerkjole Emporio Emporio Armani Armani Armani Armani Sommerkjole Emporio Sommerkjole Emporio
Armani Sommerkjole Sommerkjole Emporio Armani Armani Sommerkjole Armani Emporio Emporio Emporio Armani Emporio Sommerkjole
Skip to main content
Overmateriale: 80% polyester, 16% viskose, 4% elastan Materiale ermer: 100% silke Fôr: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Kjemisk rens
ShareThis Copy and Paste
Rosemunde Topper langermet langermet langermet Topper Topper langermet langermet Rosemunde Topper Rosemunde Rosemunde Rosemunde Rosemunde Topper gSwCqddx5